Top 3 zawody dla psów pracujących

Blog

Top 3 zawody dla psów pracujących

pies pracujący

Psy pracujące to psy, które są specjalnie szkolone do wykonywania określonych zadań, takich jak ratowanie, wyszukiwanie osób zaginionych, pomoc osobom niepełnosprawnym lub wykrywanie narkotyków czy bomby. Psy te są często używane przez agencje rządowe, organizacje humanitarne, jednostki wojskowe, a także przez prywatnych przedsiębiorców.

Popularne psie zawody

Niektóre popularne zawody, w których psy mogą być szkolone to:

 • Ratownictwo: psy ratownicze są szkolone do wyszukiwania osób zaginionych lub poszkodowanych w trudno dostępnych terenach, takich jak lawiny, zawały budynków czy powodzie.
 • Policyjne: psy policyjne są szkolone do wykrywania narkotyków, materiałów wybuchowych oraz do poszukiwania osób zaginionych i tropienia przestępców.
 • Terapeutyczne: psy terapeutyczne są szkolone do pracy z osobami cierpiącymi na różnego rodzaju problemy emocjonalne, takie jak depresja czy stres po traumie.

To tylko kilka przykładów, istnieje wiele innych zawodów i specjalizacji, w których psy mogą być szkolone.

Ratownictwo

Psy ratownicze to psy specjalnie szkolone do wyszukiwania osób zaginionych lub poszkodowanych w trudno dostępnych terenach, takich jak lawiny, zawały budynków, powodzie czy pożary. Psy ratownicze są ważnym składnikiem zespołów ratowniczych, ponieważ ich węch jest znacznie lepszy niż ludzki, co pozwala im na szybsze i skuteczniejsze wyszukiwanie osób poszkodowanych.

Zwierzaki są szkolone do wykonywania różnych rodzajów pracy ratowniczej, takich jak:

 • Wyszukiwanie osób zaginionych w terenie: psy ratownicze są szkolone do wyszukiwania osób zaginionych w lesie, górach czy w innych trudno dostępnych terenach.
 • Wyszukiwanie osób poszkodowanych w zawałach budynków: psy ratownicze są szkolone do wyszukiwania osób poszkodowanych pod gruzami po zawałach budynków.
 • Ratownictwo wodne: psy ratownicze są szkolone do wyszukiwania osób tonących w wodzie.
 • Ratownictwo skalne: psy ratownicze są szkolone do wyszukiwania osób poszkodowanych w skałach czy w trudno dostępnych miejscach w górach.

Muszą przejść oni specjalistyczne szkolenie, zanim zostaną dopuszczone do pracy. Szkolenie to obejmuje zarówno trening fizyczny, jak i mentalny, aby przygotować psa do wykonywania trudnych zadań.

Policyjne

Psy policyjne to psy specjalnie szkolone do wykonywania różnych zadań, które pomagają organom ścigania w ich pracy. Psy policyjne są często używane przez policję, służby celne czy agencje rządowe.

Niektóre z zadań, do których są szkolone psy policyjne to:

 • Poszukiwanie narkotyków, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych substancji.
 • Tropienie i poszukiwanie osób zaginionych oraz przestępców uciekających.
 • Ochrona i patrolowanie terenów.
 • Ochrona osób i mienia.
 • Wspieranie pracy służb specjalnych w akcjach antyterrorystycznych.

Psy policyjne muszą przejść specjalistyczne szkolenie, zanim zostaną dopuszczone do pracy. Szkolenie to obejmuje zarówno trening fizyczny, jak i mentalny, aby przygotować psa do wykonywania trudnych zadań. Psy te muszą być odpowiednio zsocializowane i przyzwyczajone do różnych sytuacji, takich jak hałas, tłok czy konfrontacje z innymi psami.

Terapeutyczne

Psy terapeutyczne to psy specjalnie szkolone do pracy z osobami cierpiącymi na różnego rodzaju problemy emocjonalne, takie jak depresja, stres po traumie, trudności w relacjach interpersonalnych. Zwierzęta te pracują także z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, takimi jak autyzm czy zespół stresu pourazowego.

 • Szkoły: psy terapeutyczne wykorzystywane są w szkołach do pomocy dzieciom z trudnościami w nauce czy zaburzeniami emocjonalnymi.
 • Ośrodki rehabilitacyjne: psy terapeutyczne wykorzystywane są w ośrodkach rehabilitacyjnych do pomocy osobom po wypadkach czy z chorobami układu ruchu.
 • Ośrodki opieki długoterminowej: psy terapeutyczne wykorzystywane są w ośrodkach opieki długoterminowej do pomocy osobom starszym lub chorym.
 • Programy wsparcia dla weteranów: psy terapeutyczne wykorzystywane są w programach wsparcia dla weteranów, którzy cierpią na zespół stresu pourazowego (PTSD)

Zwierzaki te muszą przejść specjalistyczne szkolenie, zanim zostaną dopuszczone do pracy. Szkolenie to obejmuje zarówno trening fizyczny, jak i mentalny. Aby przygotować psa do pracy z osobami z różnymi problemami emocjonalnymi czy niepełnosprawnościami. Psy terapeutyczne muszą być odpowiednio zsocializowane i przyzwyczajone do różnych sytuacji, takich jak hałas, tłok czy konfrontacje z innymi psami.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *